Самоврядування -

У наших руках майбутнє -

                     створимо його самі!

 

Шкільний парламент

 

Велике значення в житті школи має діяльність дитячої організації. Освітні державні документи наголошують на необхідність спрямувати виховний процес через органи учнівського самоврядування. Саме елементи дорослого громадського життя моделюються у школі через учнівське самоврядування. Воно є важливою частиною демократичних процесів як в школі, так і в суспільстві вцілому. Навколо проблеми учнівського самоврядування неодноразово точилися гарячі суперечки, тривають вони і сьогодні. Проте розв’язати їх під силу лише передовій педагогічній практиці. Лише вона переконливо доведе правильність тих чи інших позицій шкільного самоврядування. Учнівське самоврядування – це тісна співдружність вчителів і учнів, це спосіб вияву організаторських і виконавчих здібностей та можливостей школярів у різних видах діяльності, спілкування та відносин, засіб вироблення управлінських навичок і вмінь.

Ідеться про конкретне залучення до справ навчального закладу, громади, суспільства, про розвиток лідерського потенціалу юнаків і дівчат уже в стінах школи.

Доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистісно своїх прав, свобод, обов’язків, вияву самостійності дітей та учнівської молоді, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самоствердженню, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Поле дії учнівського самоврядування Чортківській ЗОШ-інтернаті – забезпечення порядку, організація чергування в школі, класних кімнатах, дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок, організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території школи, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів свят.

Шкільний парламент керується правовою базою. Кульмінаційною точкою педагогічного колективу та учнівського самоврядування стало спільне напрацювання Конституції шкільного об’єднання (текст конституції подано в додатках). На учнівській конференції прийнято декларацію шкільного учнівського парламенту (текст додається).

Учнівське самоврядування школи  працює за такою структурою.


Перспективне завдання учнівського самоврядування в школі  направлено на розвиток самоврядування – основи демократизації шкільного життя.

Учнівське самоврядування - це не проблема школярів, а педагогічна проблема, основою стратегії якої є послідовне створення за допомогою органів учнівського самоврядування духовно-морального клімату взаємних стосунків,   утвердження учнів у ролі організаторів і відповідальних за якість життя колективу, перетворення їх на суб'єкт виховання і самовиховання.

Потрібно доручати підліткам серйозні справи, адже громадська інфантильність призводить до обмеження інтелектуальної.

Тому головне завдання учнівського самоврядування - виховувати  взаємини, за яких людина вже у підлітковому віці безпосередньо спілкувалася б із суспільством, а кожен вихованець відчував би себе активним учасником громадянського життя, конче потрібним суспільству.

Учнівське самоврядування сприяє згуртуваннюшкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаційних та   управлінських   умінь,   ефективному   входженню   у доросле життя. Дітиcтають не пасивними спостерігачами життя, а йогоучасниками. Через самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави.

Підсумовуючи, зазначимо, що доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистісно своїх прав, свобод, обов'язків, вияву самостійності дітей та учнівської молоді, задоволенню потреб у спілкуванні з однолітками, самоствердженню в суспільно-значущій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

 

У ході формування шкільного самоврядування вибори президента школи  та складання присяги новообраним президентом Ольгою  Яворською стали найяскравішою подією, яка мала велике значення у формуванні правової свідомості учнів, у вихованні громадської активності. 

Вибори Президента школи 

15 травня 2013 року

 

На святі Останнього дзвоника

Яворська Ольга – Президент школи складає присягу

 

 

Після обрання президента почався процес формування шкільного парламенту. На засіданні парламенту учнівським активом було розроблено Положення про учнівський парламент, напрямки його роботи. На наступних засіданнях було заслухано голів комісій тазатверджено плани роботи кожної комісії зокрема. Отже, у школі сформована і діє сучасна модель шкільного самоврядування. На засіданнях парламентських комісій визначено конкретні напрямки роботи.

     Міністерство освіти та спорту забезпечує активну участь школярів в шкільних олімпіадах різних дисциплін, допомагає оргкомітету з підготовки до Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, різноманітних конкурсів, зокрема математичного конкурсу «Кенгуру», «Левеня», конкурсів «Лелека», «Соняшник», конкурсу знавців рідної мови ім. В. Яцика та предметних тижнів, координує роботу спортивних секцій, спорткомітету з проведення шкільних, районних, міських змагань, підтримує зв'язки з ДЮСШ. Активно включилися учні дитячо - юнацьку гру «Сокіл», «Джура».

Міністерство культури спрямовує роботу гуртків: драматичного, поетичного слова, музикального. Велику увагу приділяє підготовці та проведенню шкільних вечорів, тематичних лінійок, свят, різноманітних шкільних та районних конкурсів.

Міністерство інформації  керує роботою шкільної газети «Максимум». Надає допомогу адміністрації школи в організації інформування школярів, особливо молодших, збирає матеріали шкільних новин і вчасно доносить їх до учнівського середовища.

        Міністерство економіки та фінансів контролює за грошовими витратами та надходженнями, веде документацію. Навчає умінню цінувати, що дано в безкоштовне користування.

Міністерство охорони здоров’я  контролює роботу санітарних секторів в класних колективах та в групах. Систематично поновлює екран чистоти класних приміщень та спалень. Проводить роботу по пропаганді здорового способу життя (цікава інформація у шкільній газеті, розповсюдження інформаційних буклетів, конкурси малюнків «в Здоровому тілі – здоровий дух» тощо.). Активно вливається у підготовку конкурсу «Молодь обирає здоров’я». Тісно співпрацює з медичним персоналом школи.

Звичайно, без підтримки і допомоги вчителя учнівське самоврядування малоефективне, тому і у Президента школи, міністрів, і у депутатського складу кожного міністерства  є вчителі-консультанти. Вони допомагають учням сформувати проблему, визначити порядок її вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав'язують свою точку зору, а на очах дітей і разом з ними обмірковують справи.

 

Вчителі-консультанти:

Президент школи, віце-президент – Сов’як О.В. – Заступник директора з виховної роботи;

Міністерство освіти та спорту – Петрас І.М. – Заступник директора з навчально-виховної роботи, Панчук І.В. – вчитель фізичної культури;

Міністерство економіки та фінансів – Дмиташ Г.М.

Міністерство культури – Галат Л.Р.- педагог-організатор, Смитанюк Р.В. – керівник гуртка;

Міністерство охорони здоров’я – Філінчук Н.Р. – лікар, Рогатинська Т.В. – медична сестра;

Міністерство інформації – Гануля Н.В.

 

Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню у доросле життя, школа керується інтересами іпотребами дітей, вона прагне стати улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним і духовним життям. Через шкільне самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави. Діти - учасники життя, а не сторонні спостерігачі. Вони радіють роботі і виявляють винахідливість у праці, бажаючи взяти на свої плечі важку справу.

Педагогічний колектив організовує роботу так, щоб вихованці вчилися поважати один одного та дорослих, щоб панувала атмосфера доброзичливості та взаємноїдопомоги. Коли є впевненість у своїх силах, легко подолати будь-які перешкоди і труднощі на своєму шляху, легше зорієнтуватися. Школярі відчувають відповідальність за рішення, яке вони приймають, мають можливість впливати на розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Обравши лідера шкільного колективу, учні пов'язують покращення шкільного життя , поліпшення стосунків між учнями і вчителями, між учнями і батьками саме з ним. За окремим планом проводиться навчання членів парламенту школи, під час яких вони опановують юридичні,     організаційні аспекти роботи органів шкільного самоврядування. Цей план входить до річного плану роботи школи .

Циклограмою навчального закладу передбачено засідання шкільного парламенту кожної першої та  то станньої середи середи місяця, на яких обговорюються найважливіші загально шкільні справи. Присутніми на таких засіданнях є президент, віце-президент, міністри та вчителі консультанти, які вносять пропозиції, звітують про проведену роботу в класних колективах .

Члени парламенту - надійні помічники адміністрації школи і педагогічного колективу в навчально-виховному процесі.

                                                                                                        

 

 

  Затверджено:
Директор школи-інтернату
                                                                                                             Ковальчук  О.А.

Конституція

шкільного парламенту

Загальні засади.

Стаття І. Чортківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів  є демократичною та правовою школою.

Стаття 2. Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку і посадового становища.

Стаття З. Дитина, її життя і здоров'я, честь і гідність , недоторканність і безпека визнаються найвищою цінністю. Права І свободи дитини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності школи. Утвердження і забезпечення прав і свобод дитини є головним обов'язком.

Стаття 4. В школі не існує єдиного громадянства, що дозволяє учням одночасно навчатися в інших спортивних, культурних чи навчальних закладах, якщо це не суперечить Конституції і законам школи. Підстави припинення і набуття громадянства школи визнаються дирекцією.

Стаття 5. Школа є об'єднанням. Носієм влади в школі є учні, які здійснюють владу через органи учнівського самоврядування які погоджують свої дії з дирекцією та педагогічним колективом школи. Ніхто не може узурпувати владу.

Стаття 6. В школі визнається і діє принцип верховенства права. Конституція школи має найвищу юридичну силу для всіх учнів.

Стаття 7. Державною мовою є українська мова. Школа забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя навчального закладу. Школа сприяє вивченню іноземних мов, зокрема - англійської.

Стаття 8.Правовий порядок грунтується на засадах доброзичливості, порядності, вихованості.

 

Розділ II

Права, свободи та обов'язки учнів школи.

Стаття 10. Усі учні школи є вільні і рівні у своїй гідності і правах. Права і свободи учня є невідчужуваними і непорушними.

Стаття 11. Права і свободи учнів закріплені цією Конституцією. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Стаття 12. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших учасників навчального процесу, та має обов'язки перед школою та суспільством, в якому забезпечується вільний розвиток її особистості.

Стаття 13. Учні мають рівні конституційні права і свободи і є рівними перед законом, незалежно від віку та класу.

Стаття 14. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданим фізичному покаранню чи такому, що принижує його гідність чи права.

Стаття 15. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших..

Стаття 16. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 17. Учні мають право брати участь в управлінні шкільними справами, вільно обирати і бути обраним до органів учнівського самоврядування.

Стаття 18.Учні школи мають право на об'єднання в різні організації.

Стаття 19.Кожен, хто навчається ,має право на відпочинок під час перерв

право збиратися на збори і мітинги, якщо це непорушує Статуту школи.

Стаття 20.Права і свободи учнів захищаються законом. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав.

Стаття 21.Кожному гарантується право знати свої права та обов'язки.

Стаття 22.Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду школі, природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки.

Стаття 23. Кожен зобов'язаний неухильно   дотримуватися   цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи.

 

Розділ III

 

Вибори. Референдум.

Стаття 24. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Право голосу мають учні школи ,які навчаються в 5-11 класах.

Стаття 25. Вибори до органів учнівського самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування або відкритим голосуванням.

Стаття 26. Загальношкільний референдум призначається адміністрацією школи або з ініціативи шкільного парламенту за погодженням з дирекцією.

 

Розділ IV.

Президент школи.

Стаття 27. Президент школи є главою учнівського самоврядування і виступає від її імені.

Стаття 28. Президент школи обирається учнями школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.

Стаття 29. Новообраний Президент школи вступає на пост не пізніше ніж через два тижні після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги на урочистій загальношкільній лінійці.

Стаття 30.Функціональні обов'язки Президента школи.

Президент повинен:

1 .Дотримуватися Статуту школи.

2.Бути прикладом у навчанні, лідером у всіх добрих справах.

З.Надавати допомогу всім класам, які її потребують.

4.Приймати активну участь у плануванні міністерств.

5.Готувати і проводити засідання міністерств.

6. Приймати активну участь у навчально-виховному процесі.

Президент має право:

1.Виставляти свою кандидатуру на виборах Президента у наступному навчальному році. 2.0бирати собі команду з числа інших кандидатів, які виставили свої кандидатури на виборах і не були обрані.

3. Запрошу вати, у разі потреби адміністрацію школи на засідання.

 4.Приймати участь у засіданнях адміністрації школи при директорові, засіданнях педагогічної ради з питань, які потребують узгодження.

5.Вносити свої пропозиції на засіданні міністерств.

6. Здійснювати контроль за роботою віце-Президента.

7.Бути присутнім на засіданнях шкільної Ради та батьківських зборах.

8.Координувати підготовкою та проведенням загальношкільних заходів, вести пропаганду по дотриманню Статуту школи, здоровому способу життя;

 

 

Розділ V.

Кабінет міністрів

Стаття 31.Рада комісії учнівського парламенту є вищим органом учнівського самоврядування школи.

Стаття 32.До складу шкільного  парламенту входять Міністерство освіти та спорту, Міністерство культури, Міністерство економіки та фінансів, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство інформації.

Стаття 33.Міністри  обираються  на загальних зборах представниками класних активів.

Стаття 34.Повноваження Кабінету міністрів шкільного парламенту:

Міністерство освіти та спорту:

І.Залучає учнів в гуртки за інтересами.

2.Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів.

З.Організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін,

4.Допомагає вчителям у підготовці заходів: предметні олімпіади, вечори, огляди Підручників,

5.Організовує, в разі потреби , допомогу невстигаючим учням.

6. Надає інформацію до шкільної газети.

7.Проводить облік відвідування учнями школи.

 8.Проводить облік якості підготовки учнів до уроків.

9. Допомагає в організації проведення спортивних змагань, свят.

10. Проводить навчання в профільних загонах ДЮП і ЮІР.

11. 3дійснює контроль за відвідуванням уроків фізкультури учнями школи.

 

 Міністерство культури:

1.Організовує проведення загальношкільних свят, вечорів і т.д.

2.Розподіляє між класами доручення по підготовці цих заходів.

З.Організовує оформлення школи та класних кімнат.

4.Допомагає в організації конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

5.Готує творчі виставки окремих учнів.

6. Поздоровляє   іменинників,   переможців   ,призерів   через   музичну

вітальню.

7.Проводить роботу по формуванню культури поведінки, норм моралі.

 

 Міністерство охорони здоров’я:

1.Проводить профілактичну роботу по запобіганню шкідливих звичок у

школярів.

2.3дійснює контроль за чистотою у класних приміщеннях та спальнях

3.пропагандує здоровий спосіб життя.

4.Надає інформацію до шкільної газети.

 

Міністерство інформації:

1.Висвітлює цікаві шкільні традиції.

2.Надає   допомогу   у   випуску   газети «Максимум»

З.Інформує батьків ,вчителів, учнів про всі події які відбуваються в школі.

4.Проводить соціальні дослідження.

5. Створює банк інформації.

 

Міністерство економіки та фінансів:

1.Розширює джерела фінансування школи.

2.  Контролює за грошовими витратами та надходженнями, веде документацію.

3.  Навчає умінню цінувати, що дано в безкоштовне користування.

 

Стаття 35. Кабінет міністрів школи в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження ,які є обов'язковими до виконання.

 

 

Розділ VI. Прикінцеві положення

 

 

Стаття 36.Конституція школи набуває чинності з дня її прийняття.

Стаття 37.Контроль за дотриманням конституційних прав   і   свобод здійснюють президент та міністри шкільного парламенту спільно із заступником директора школи з виховної роботи.

Стаття 38.День прийняття Конституції є шкільним святом - Днем Конституції школи.

 

 

 

 

 

Заверджено:

Директор школи-інтернату

                                                                                                             Ковальчук  О.А

 

Статут учнівського парламенту

Розділ 1. Загальні засади

 

1.Найвищим органом влади учнівського парламенту є загальні збори учнів.

Вони проводяться не рідше одного разу протягом року.

 

 Розділ 2.  Повноваження загальникх зборів

 

1. Затверджує звіти Президента та міністрі  шкільного парламенту.

Затверджує кількісний і персональний склад шкільного парламенту.

Можуть приймати рішення, які стосуються діяльності шкільного парламенту. Вони є обов'язковими для виконання.

2. Приймають рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер. Рішення вважаються прийнятими ,якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів загальних зборів. Згідно ст.6 рішення приймається простою більшістю голосів.

 

Розділ 3. Шкільний парламент

 

Шкільний парламент - найвищий виконавчий орган учнівського самовря­дування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особистості у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

Шкільний парламент обирається на загальних зборах на один навчальний рік і їм підзвітний.

 

Розділ 4.  Структура парламенту

 

1. Шкільний парламент складається з :

а)         президент;

б)         віце-президента;

в)         кабінету міністрів

Парламент ( згідно типового положення про орган учнівського самовря­дування ) включає в себе такі міністерства: міністерство освіти та спорту, міністерство культури, міністерство економіки та фінансів, міністерство охорони здоров’я, міністерство інформації.

 

Розділ 5.  Повноваження членів

 

1. Міністер здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу комісій, проводить лінійки і засідання шкільного парламенту.

2. Віце-президент здійснює роботу по активізації діяльності міністерств, контролює

виконання рішень шкільного парламенту, є керівником його, планує роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності Президента школи виконує його обов'язки.

3.  Міністри звітують не рідше одного разу в місяць на лінійці. Систематично проводить роботу і подає з інформацію про хід виконання. Здійснює облік і контроль діяльності Міністерства..

статутних вимог у школі та поза її межами, здійснює антитютюнову.

4. Міністерство освіти та спорту залучає учнів до пошукової та наукової діяльності, створює центри взаємодопомоги, сприяє підвищенню учнями рівня знань за допомогою самоосвіти, систематично пере­віряє виконання письмових домашніх завдань і ведення щоденників, проводить конкурси на кращий зошит, щоденник. Сприяє проведенню спортивних заходів, ініціюванню та проведенню спортивних заходів самими учнями

5. Міністерство охорони здоров’я систематично здійснює контроль за санітарним станом школи, доглядом за квітами, виставляє оцінки за чергування класів та у «санітарному стані», чистотою школярів і їх зовнішнім виглядом, збереженням ними майна і підручників.

6. Міністерство культури  проводить активну роботу по залученню школярів до різних виховних заходів, ініціюванні ідей самими школярами і їх реалізації, випуску газети..

7. Обов'язки кожного члена учнівського самоврядування включають в себе основні положення Статуту школи.

 

Роздіп 6. Форми роботи

 

1. Засідання парламенту проводиться згідно плану кожну першу та останню середу місяця. Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи парламенту.

2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення парламенту ( міністерств) вислуховуються на лінійці або на позачерговому засіданні.

3. Загальна шкільна лінійка проходить один раз у тиждень і є формою роботи школи, на якій:

1)      Звітують чергові класи.

2)      Звітують міністри.

3)      Проводиться повідомлення про план роботи школи на наступний тиждень.

4)      Щодо конкретних вчинків застосовуються методи заохочення і покарання.

5)      Робиться підсумок щодо справ, які відбуваються в школі за тиждень.